Bronbemaling met diepgang

Om de grondwaterstand bij grote en/of diepe bouwputten te verlagen kan deepwell bemaling worden toegepast. Deepwell bemaling wordt ook toegepast bij locaties met grote toestroom van grondwater uit grove pakketten en sterke watervoerende lagen. Een deepwell bestaat uit geboorde bron waarin een onderwaterpomp wordt geïnstalleerd.

Het is mogelijk om deze te voorzien van een niveauschakeling/frequentieregeling, wat voor u een energiebesparing oplevert. Een deepwell is tevens geschikt om spanningsbemalingen mee uit te voeren.

Met spanningsbemaling wordt het risico van het opbarsten van de bodem verkleind. Bij een deepwell voor spanningsbemaling wordt de deepwell op een moeilijk watervoerende laag met spanningswater geplaatst.

Om de grondwaterstand bij grote en/of diepe bouwputten te verlagen kan deepwell bemaling worden toegepast. Deepwell bemaling wordt ook toegepast bij locaties met grote toestroom uit grove pakketten en sterk watervoerende lagen.

Boortechnieken:

  • Zuigboren
  • Verbuisd boren
  • Spoelboren
  • Pulsboren
  • Avegaarboren
  • Luchtboren

Onze systemen:

Vacuüm-onttrekkingsbron:

Bij deze methode wordt met een vacuümpomp een onderdruk in de bron gecreëerd waardoor de toestroming naar de bron wordt bevorderd. Dit systeem wordt veel bij een slecht waterdoorlatende bodem toegepast.

Zwaartekracht-onttrekkingsbron:

Bij deze methode wordt een onderwaterpomp onder in de bron geplaatst waarbij het door zwaartekracht toegestroomde grondwater afgepompt wordt. Dit systeem wordt bij een goed waterdoorlatende bodem toegepast.

Spanningsbron:

Een spanningsbron wordt tot in een watervoerende laag met spanningswater geboord, waarbij de doorboorde scheidende laag wordt hersteld met een kleiprop. Door de druk van het spanningswater te verlagen wordt het risico van opbarsten van de bodem voorkomen.