Wij zorgen voor droge voeten

Pas wanneer het grondwaterpeil het niveau heeft bereikt wat is afgesproken zit ons werk er op. Dan kunt u verder met uw bouwproject.

Hoe wij dat doen? Altijd op de meest efficiënte manier, met de juiste inzet van apparatuur. Onze ruim 45 jaar ervaring speelt hierbij natuurlijk een zeer belangrijke rol. Daardoor kunnen wij goed inschatten welke manier van
bemalen het beste is.

Het ene project vraagt om verticale bemaling terwijl een ander project het beste met deepwell bemaling kan worden aangepakt. Maar altijd met droge voeten als resultaat!

Over ons Contact

Projecten

Monaco leiding

Bemaling

Voor de combinatie Porr / Denys verzorgen wij de bemaling voor de Monaca BA1 (gasleiding) in Zuid-Duitsland. De Monaco leiding ligt tussen Burghausen en Finsen. De leiding wordt veertig kilometer lang en heeft een doorsnede van 48''.

Lees meer

Val de Saône

Verticale bemaling

In Val de Saône (Frankrijk) voert Koop Watermanagement haar grootste opdracht ooit uit. Voor de aanleg van een nieuwe gasleiding van GRT Gaz verzorgt Koop Watermanagement in combinatie Jan Kwade & Sohn KG de bemaling.

Lees meer

Sluis Eefde

Spanningsbemaling

L2T (Mobilis en Croonwolter&dros) is in opdracht van Rijkswaterstaat begonnen met de bouw van een tweede sluiskolk te Eefde. De uitbreiding van de sluis tussen de IJssel en het Twentekanaal is essentieel voor de waarborging van de bereikbaarheid van de Twentse havens.

Lees meer

Europäische Gas-Anbindungsleitung (EUGAL)

Bemaling

De EUGAL is een gasleiding die in Oost-Duitsland door GASCADE Gastransport GmbH wordt geïnstalleerd. De EUGAL komt aan land in Lubmin en eindigt in Weissack en heeft een totaallengte van 810 kilometer.

Lees meer

N34

Bemaling

Voor de bouwcombinatie FLOOW (combinatie Reef-Salverda-Schagen) heeft Koop Watermanegement de opdracht om de gehele bemaling te verzorgen voor de realisatie van 6 kunstwerken.

Lees meer

Zuidbroek

Bemaling

Om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk omlaag te brengen bouwt de Gas Unie een stikstofinstallatie nabij Zuidbroek. De installatie beslaat een terrein van ongeveer 12 hectare en krijgt een capaciteit van 180.000 m3 stikstof per uur.

Lees meer

Wij werken voor