Zuidbroek

Om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk omlaag te brengen bouwt de Gas Unie een stikstofinstallatie nabij Zuidbroek. De installatie beslaat een terrein van ongeveer 12 hectare en krijgt een capaciteit van 180.000 m3 stikstof per uur.

Voor opdrachtgever De Romein voert Koop Watermanagement de werkzaamheden uit. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het frezen van horizontale drainages tot een diepte van 6 meter minus maaiveld, het installeren en verhuren van geluid gedempte bemalingspompen met toebehoren, het installeren van peilbuizen en dataloggers om de grondwaterstanden in de bouwput en omgeving te monitoren en het installeren en verhuren van overpompinstallaties.