Val de Saône

In Val de Saône (Frankrijk) voert Koop Watermanagement haar grootste opdracht ooit uit. Voor de aanleg van een nieuwe gasleiding van GRT Gaz verzorgt Koop Watermanagement in combinatie Jan Kwade & Sohn KG de bemaling.

Val de Saône is een rivierengebied, dit zorgt ervoor dat 6000 m3 grondwater moet worden onttrokken om de werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren. Over een lengte van dertien kilometer worden meer dan 1200 bronnen geboord. Om de enorme hoeveelheid water af te voeren is een Ø 800 millimeter leiding aangelegd over een lengte van acht kilometer.