Sluis Eefde

Koop bronbemaling heeft de vraag en opdracht gekregen om samen met L2T het bemalingssysteem te ontwerpen en aan te leggen.

Het bemalingssysteem bestaat uit een spanningsbemaling om het opbarsten van de betonnen vloer te voorkomen en aanvullend een open bemaling om het lekwater weg te pompen. De spanningsbemaling wordt frequentie gestuurd aangedreven en de grondwaterstanden via een online platform gemonitord.

Voor de spanningsbemaling zijn 16 bronnen aangebracht tot ca. 20 m-mv, middels een zuigboorstelling. Door middel van een telefonisch alarm en automatisch back-up systeem wordt de bedrijfszekerheid van het bemalingssysteem gewaarborgd. Het eventuele lekwater door de damwand wordt met behulp van klokpompen weg gepompt. Door het bemalingssysteem is een veilige/droge werksituatie gecreëerd op de vloer van de sluiskolk (ca. 14 meter diep).