Privacy Statement

Koop Bronbemaling B.V. verzamelt persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Wij hechten waarde aan een transparante en betrouwbare dienstverlening. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. Koop Bronbemaling B.V. staat er in ieder geval voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd. Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Privacy Statement is altijd te vinden op www.koopbronbemaling.nl

Verwerking van persoonsgegevens
Koop Bronbemaling B.V. legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer u klant bent van Koop Bronbemaling B.V. , reageert op een vacature van Koop Bronbemaling B.V. of anderszins contact heeft met Koop Bronbemaling B.V. Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, factuurgegevens, functiegegevens en/of opgegeven interesses. De gegevens worden door uzelf verstrekt, maar kunnen ook afkomstig zijn van een derde. Koop Bronbemaling B.V. gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende afspraak/ overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van nieuwe producten en diensten van Koop Bronbemaling B.V. op de hoogte te houden.

Delen met anderen
Koop Bronbemaling B.V. verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we gegevens bewaren
Koop Bronbemaling B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze zijn verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als u wilt weten welke persoonsgegevens Koop Bronbemaling B.V. van u verzamelt en gebruikt, kunt u Koop Bronbemaling B.V. vragen om hiervan een overzicht te sturen. Dit verzoek kunt u sturen naar info@koopbronbemaling.nl Koop Bronbemaling B.V. zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Koop Bronbemaling B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Klikgedrag en IP-adres
Op de website van Koop Bronbemaling B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden op basis van IP-Adres. Het doel hiervan is om de gebruikservaring van de website en de diensten van Koop Bronbemaling B.V. te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te plaatsen. Om dit te kunnen doen maakt Koop Bronbemaling B.V. gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen gebruikt worden om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

Cookies
Koop Bronbemaling B.V. maakt voor haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij bezoek aan de website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u onze website bezoekt. U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen.

Koop Bronbemaling B.V. en andere websites
Op de website(s) van Koop Bronbemaling B.V. treft u een aantal (hyper)links aan naar andere websites. Koop Bronbemaling B.V. draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacy statement van de website die u bezoekt.

Vragen / klachten
Indien u vragen of een klacht heeft over de wijze waarop Koop Bronbemaling B.V. omgaat met uw persoonsgegevens kunt u per e-mail contact opnemen met info@koopbronbemaling.nl