DN 1800 Waterleiding Evides

Voor onze opdrachtgever van Baarsen Buisleidingen Bv voeren wij  de bemaling uit op drie damwandkuipen. Deze drie damwandkuipen worden gegraven om de bestaande DN1800 waterleidingen van Evides te vervangen. De kuipen bevinden zich in Dordrecht aan de Landbouwweg, en in Heinenoord aan de Reedijk oost en de Reedijk west. 
Het betreft drie spanningsbemalingen om de bodem stabiel te houden tijdens ontgraving. De diverse bemalingen zijn geïnstalleerd met onze spuitboorkraan en middels een draadkraan en spuitbuis. De ontgravingen zijn ca 4,5 meter diep en ca 35m lang. De debieten variëren van 22m3 tot 80m3 per uur.

 Gebruikte Machines


Soortgelijke projecten