Grondwater op het juiste peil

Voor het tijdelijk verlagen van de grondwaterstand is verticale filterbemaling een veelvoorkomende methode. Afhankelijk van de lokale bodemopbouw en benodigde ontwateringsdiepte wordt het filtersysteem bepaald.

Als u het grondwaterpeil tijdelijk wil verlagen zijn er vier manieren om dit te bereiken. De vier filtersystemen die wij toepassen zijn:

  • Vacuümfilters
  • Zwaartekrachtfilters
  • OTO-filters
  • Spanningsfilters

De filters worden tot aan het waterniveau aangebracht en bovengronds gekoppeld aan een centrale afvoerleiding. Vervolgens onttrekken wij het overtollige water met behulp van een bemalingspomp. Met als resultaat een plek waar u goed kunt bouwen en blijven bouwen. In een adviesgesprek bepalen we welke manier van bemalen het beste is voor uw project.

Onze systemen:

Vacuüm filters:

Dit filtersysteem wordt veelal toegepast in zandige bodems. De filters hebben een lengte van 3 tot 8 meter en worden voornamelijk toegepast voor bouwwerken met een ontgravingsdiepte tot maximaal 4 meter.

Zwaartekrachtfilters:

Deze filters worden toegepast in bodems waarin meerdere scheidende lagen voorkomen. De filters hebben een lengte van 8 tot 10 meter waarbij het grondwater door middel van zwaartekracht naar het filter stroomt.

OTO-filters:

Deze filters worden toegepast bij een dikke scheidende laag in de ondergrond. Het OTO-filter bestaat uit een flexibele zuigbuis met onderaan een 0,30 tot 2 meter lang nylonfilter. Het filter wordt op de scheidende laag geplaatst om het grondwater af te pompen.

Spanningsfilters:

Dit filtertype wordt toegepast in projecten waarbij de opwaartse druk in een watervoerend pakket verlaagd moet worden om opbarsting van de bouwput- of sleufbodem te voorkomen. Dit komt veel voor in gebieden met een deklaag van klei of veen.