Grondwater op het juiste peil

Als u het grondwaterpeil tijdelijk wil verlagen zijn er drie manier om dit te bereiken. De drie filtersystemen die wij toepassen zijn:

  • Vacuümfilters
  • Zwaartekrachtfilters
  • OTO-filters

De filters worden tot aan het waterniveau aangebracht en bovengronds gekoppeld aan een centrale afvoerleiding. Vervolgens onttrekken wij het overtollige water met behulp van een bemalingspomp. Met als resultaat een plek waar u goed kunt bouwen en blijven bouwen. In een adviesgesprek bepalen we welke manier van bemalen het beste is voor uw project.

Onze systemen:

Vacuüm filters. Deze worden ingezet of toegepast bij zanderige bodems. Deze filters hebben in het algemeen een lengte van 4 tot 8 meter en worden voornamelijk gebruikt voor bouwwerken met een ontgravingsdiepte tot maximaal 4 meter diepte.

Zwaartekrachtfilters:

Deze filters worden ingezet of toegepast in bodems waarin meerdere grondlagen voorkomen of daar waar verticale filters niet diep genoeg reiken. Deze filters hebben in het algemeen een lengte van 8 tot 10 meter en onttrekken het water aan meerdere grondlagen door middel van zwaartekracht.

OTO-filters:

Deze worden ingezet of toegepast bij storende lagen in de ondergrond. Storende lagen zijn moeilijk doorlatende gronden zoals klei, mergel, etc. Het OTO-filter wordt dan op de storende laag geplaatst waarmee het waterniveau wordt verlaagd, daar waar het met een vacuüm- of zwaartekrachtfilter niet mogelijk is.