Aandacht voor de omgeving

Bij retourbemaling wordt het onttrokken grondwater geheel of gedeeltelijk teruggebracht in de bodem. Deze vorm van bemaling wordt gebruikt op locaties waar een verlaging van de grondwaterstand nadelige effecten kan hebben voor natuur, bebouwing of voor bodemverontreinigingen. Door het toepassen van retourbemaling kan de invloedssfeer van de bemaling sterk verkleind worden.

Onze systemen

Retourbronnen:

Middels retourbronnen worden grotere hoeveelheden onttrokken grondwater geretourneerd in de bodem.

Retourfilters:

Bij geringere hoeveelheden grondwater of beperkte werkruimte worden retourfilters toegepast om het onttrokken grondwater te retourneren.

Retourdrainage:

Afhankelijk van het te retourneren grondwater wordt de lengte van de drainagebuis bepaald. Met retourdrainage is het mogelijk zowel kleine als grote hoeveelheden grondwater te retourneren.