Als het water in de weg zit

Bij grotere bouwoppervlakten is horizontale bemaling vaak een goede oplossing om de werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren. Via een drainagebuis, welke gekoppeld is aan een bemalingspomp, wordt het grondwater onttrokken. Met onze drainagemachines wordt een drain tot een diepte van maximaal 7,8 meter onder het maaiveld geïnstalleerd.

Om de grondwatertoestroming in slecht doorlatende gronden te bevorderen wordt de sleuf aangevuld met drainagezand of grind.

Voordelen:

  • minder bovengrondse obstakels dan bij filterbemaling
  • gereduceerde onttrekking van grondwater t.o.v. een filterbemaling
  • energiebesparend t.o.v. een filterbemaling.

Onze systemen

Vacuümdrainage:

Door de drainage rechtstreeks aan te sluiten op een bemalingspomp, wordt het grondwater door middel van vacuüm onttrokken.

Zwaartekrachtdrainage:

De geïnstalleerde drains worden onder vrij verval aangesloten op een verzamelput waaruit het grondwater door middel van een klokpomp wordt afgepompt.