Als het water in de weg zit

Voor de ontwikkeling van grote bouwoppervlakten en lange kabel- en leidingtracés is het toepassen van horizontale bemaling een zeer geschikte methode om de werkzaamheden in den droge uit te voeren. Door middel van onze drainagemachines wordt een drain tot een diepte van maximaal 7,8 meter onder het maaiveld geïnstalleerd.

Om de grondwatertoestroming in slecht doorlatende gronden te bevorderen wordt de drainsleuf aangevuld met drainagezand.

Voordelen:

  • Veilige bouwplaats door geringe bovengrondse obstakels
  • Gereduceerd onttrekkingsdebiet t.o.v. conventionele bemaling
  • Minder invloed naar de omgeving door centrale onttrekking
  • Besparing op brandstof- en/of stroomverbruik

Onze systemen

Vacuümdrainage:

Door de drainage rechtstreeks op een bemalingspomp aan te sluiten wordt het grondwater door middel van vacuüm onttrokken.

Zwaartekrachtdrainage:

De geïnstalleerde drains worden aangesloten op een verzamelput waarbij het grondwater onder vrij verval naar de put stroomt. Door behulp van een klokpomp wordt het grondwater uit de verzamelput afgepompt.