Grondwaterzuivering

Grondwater heeft van plaats tot plaats een andere samenstelling. Het grondwater kan allerlei natuurlijke en niet natuurlijke stoffen bevatten, waardoor het nodig is om het grondwater te zuiveren voordat het kan worden geloosd op het oppervlaktewater, het rioolstelsel of kan filtreren in de bodem.

Onze zuiveringen beschikken over een capaciteit van 75 tot 150 m3/uur. Meerdere zuiveringen kunnen aan elkaar gekoppeld worden, waardoor het mogelijk is om een maximale capaciteit van 1200 m3/uur te halen.

De zuiveringen worden volautomatisch door een PLC-systeem aangestuurd. Het gezuiverde grondwater wordt tijdens het zuiveringsproces bemonsterd en geanalyseerd om de kwaliteit te bewaken.

Strofilters

Wanneer het grondwater ijzer bevat, zal een strofilter worden ingezet om de ijzerwaarden te doen afnemen. Het water wordt door een container (gevuld met stro) gepompt, al dan niet voorzien van voorbeluchting.

Bemonstering

Om de kwaliteit van het grondwater en ontvangende oppervlaktewater te kunnen bepalen voeren wij grondwaterbemonstering en -analyse uit. Bemonstering en analyse geschied op basis van de eisen die door de waterontvangende en -controlerende instantie worden bepaald. Door ons laboratorium kunnen watermonsters binnen 24 uur geanalyseerd worden.